ลูกค้ามั่นใจได้ เรามีสัญลักณ์ “DBD” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่น เชื่อถือ ปลอดภัย มั่นใจไม่ถูกโกง

01/01/2020 BanThongGold 318 views

ลูกค้ามั่นใจได้ เรามีสัญลักณ์ “DBD” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เชื่อมั่น เชื่อถือ ปลอดภัย มั่นใจไม่ถูกโกง😍😍😍

เรามีลายทองสวยๆ เราอยากให้ทุกคนมีทองใส่ บริการออมทอง ส่งตามใจคุณ คุณกำหนดเอง หรือซื้อสด ยินดีให้คำปรึกษาครับ
ร้านทองออนไลน์ ซื้อทอง ซื้อทองออนไลน์ ออมทอง ทองคำแท้ บ้านทอง ทองแท้เยาวารช ทองคำแท้96.5% ขายได้จำนำได้

🥰แฟนเพจ >> บ้านทอง ทองแท้เยาวราช
👨‍💻เว็บไซต์ >> www.banthonggold.com
📲ไลน์ไอดี >> @banthong

เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้กับเจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง

เว็บไซต์ E-Commerce ที่มีเครื่องหมาย DBD Registered รับรองอยู่นั้น เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีเครื่องหมาย DBD Registered เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registered มานั้น จำเป็นต้องดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอจดทะเบียน แสดงการยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียนมีตัวตนอยู่จริง เป็นเจ้าของเว็บไซต์จริง การซื้อสินค้าจากเว็บที่มีเครื่องหมาย DBD Registered จึงเป็นการแสดงความมั่นใจให้ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งว่า จะไม่ถูกร้านค้าเอาเปรียบ โกง หรือไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายมีตัวตนอยู่จริง ดังนั้น การจดทะเบียนพาณิชย์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า มีตัวตนจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเลือกใช้บริการเว็บไซต์ของเรา


หมายเหตุ

1.ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรม ดังนี้
1.1 บุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
1.2 นิติบุคคล
– หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL)
1.3 กรณีอื่น ๆ
– เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น
2.เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย
3.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Registered และนำไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับร้านค้าออนไลน์ที่ได้แจ้งไว้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการขอเครื่องหมายผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์

ขอบคุณครับ🙏

บ้านทอง ทองแท้เยาวราช ( BanThongGold )

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น